Object

Title: Penalizacja przygotowania zabójstwa w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Penalizacja przygotowania zabójstwa w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

Alternative title:

Criminalisation of murder preparation in the amendment to the penal code of 13th june 2019

Creator:

Kokot, Rajnhardt

ORCID:

0000-0002-6240-7282

Subject and Keywords:

preparation   murder   criminal record   penalisation   stadium forms   punishment clause   independence clause  
przygotowanie   zabójstwo   karalność   penalizacja   formy stadialne   klauzula karalności   klauzula niepodlegania karze

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article addresses the issue of murder preparation, its essence and legitimacy of penalisation. Such behaviour in the criminal law system under the government’s subsequent codifications has remained unpunished. The change in this respect occurred along with the amendment to the Penal Code of 13th June 2019. The adopted modification of the principles of criminal liability on the “foreground of the foreground” of murder raises numerous doubts and controversies. The subject of the study is an attempt to justify the introduced change and answer the question of how the applicable legal status was motivated over the space of almost a century and whether the legislator reasonably departed from the traditional model of impunity for homicide preparation.  

Artykuł podejmuje problematykę przygotowania zabójstwa, jego istoty i zasadności penalizacji. Takie zachowania w systemie prawa karnego pod rządami kolejnych jego kodyfikacji pozostawały bezkarne. Zmiana w tym zakresie nastąpiła wraz z nowelizacją kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku. Przyjęta modyfikacja zasad odpowiedzialności karnej na „przedpolu przed-pola” dokonania zabójstwa rodzi liczne wątpliwości i kontrowersje. Przedmiotem opracowania jest więc próba uzasadnienia wprowadzonej zmiany oraz odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w ciągu bez mała wieku motywowano obowiązujący stan prawny w tym zakresie i czy zasadnie ustawodawca odszedł od tradycyjnego modelu bezkarności przygotowania zabójstwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110331   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.56

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 109-124

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

138

Number of object content views in PDF format

144

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121010

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information