Object

Title: Charismatics or loafers? – the image of pastors and priests in Andrzej Cinciała’s Journal from 1846–1853 ; Charyzmatycy czy markieranci – obraz pastorów i księży w Dzienniku Andrzeja Cinciały z lat 1846–1853

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charismatics or loafers? – the image of pastors and priests in Andrzej Cinciała’s Journal from 1846–1853  
Charyzmatycy czy markieranci – obraz pastorów i księży w Dzienniku Andrzeja Cinciały z lat 1846–1853

Creator:

Bogus-Spyra, Marzena

ORCID:

0000-0001-9707-4484

Subject and Keywords:

Cieszyn Silesia   clergy   diary   education   secondary schools  
Śląsk Cieszyński   duchowieństwo   dziennik   edukacja   gimnazjum   studia anatomiczne

Abstract:

The notary Andrzej Cinciała (1825–1898) of Cieszyn left behind his Journal, written in 1846–1853. In his notes, which he kept regularly, almost daily in the early years, we find a detailed description of the activities of both the author and his circle of friends, including those forming the Polish national movement in Cieszyn Silesia. Journal contains numerous apt observations on everyday life, including the author’s opinions about the clergy of the time. The article, which is based on analysis of the contents of Journal, attempts to present issues concerning reception of the work of priests and pastors influencing the educational fate of secondary school pupils from Cieszyn Silesia. It would be a truism to point out that for generations the clergy have served as mentors and arbitrators for certain layers of society. However, contrary to the traditional view put forth by Polish historiography, they were not only charismatic leaders, but also people who avoided honest service.  
Cieszyński notariusz Andrzej Cinciała (1825–1898), pozostawił po sobie Dziennik pisany w latach 1846–1853. W notatkach prowadzonych na bieżąco, w początkowych latach niemal codziennie, znajdujemy szczegółowy opis działań zarówno autora, jak i kręgu jego przyjaciół, w tym osób tworzących polski ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim. Dziennik zawiera wiele trafnych obserwacji dotyczących życia codziennego, w tym liczne wypowiedzi autora na temat ówczesnego kleru. W artykule, którego podstawą jest analiza zapisków Dziennika, starano się przedstawić zagadnienie dotyczące recepcji pracy księży i pastorów, mających wpływ na losy edukacyjne młodzieży gimnazjalnej pochodzącej ze Śląska Cieszyńskiego. Truizmem byłoby wskazywanie, że duchowni przez pokolenia byli mentorami i arbitrami dla określonych warstw społecznych. Jednak wbrew temu, czym wybrzmiewa tradycja polskiej historiografii, nie byli to tylko charyzmatyczni przywódcy, a również osoby, które unikały rzetelnej posługi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110174

DOI:

10.34616/SKHS.2018.2.49.68

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Creative Commons, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski   University of Wroclaw   Copyright by Marzena Bogus-Spyra

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 21, 2021

In our library since:

Jul 17, 2020

Number of object content hits:

82

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120877

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information