Object

Title: Odpowiedzialność podmiotów administrujących za martwą zwierzynę

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność podmiotów administrujących za martwą zwierzynę

Alternative title:

Liability of administrative entities for dead animals

Creator:

Mikowski, Rafał

ORCID:

0000-0002-9465-8510

Subject and Keywords:

animal protection   dead animals   maintaining order and cleanliness   utilisation of animal corpses  
ochrona zwierząt   martwe zwierzęta   utrzymanie porządku i czystości   utylizacja zwłok zwierzęcych

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The study indicates administrative entities which are competent in the scope of removing dead animals, with particular emphasis on activities related to stray animals and wild animals. The article includes provisions regarding the procedure itself and the systemic position of the competent authorities, as well as their tasks and competences at the administrative and legal level. The paper analyses particularly significant problems in the light of the provisions regulating the ownership rights of movable property and in relation to events occurring in private property. Moreover, it includes the case analysis related to the obligation to remove dead wild animals from private property.  
W opracowaniu wskazane zostały podmioty administrujące właściwe w zakresie usuwania martwych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących bezpańskich zwierząt oraz zwierzyny dzikiej. Uwzględnione zostały zarówno przepisy dotyczące samej procedury, jak i pozycji ustrojowej właściwych organów oraz zadań i kompetencji na płaszczyźnie administracyjnoprawnej. Szczególnie istotne problemy przeanalizowane zostały w świetle przepisów regulujących prawo własności do rzeczy ruchomych i w stosunku do zdarzeń mających miejsce na terenach nieruchomości prywatnych. W rozważaniach uwzględniono analizę przypadków związanych z obowiązkiem usunięcia martwej, dzikiej zwierzyny z terenu nieruchomości prywatnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110310

DOI:

10.19195/0137-1134.120.38

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 515-528

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

150

Number of object content views in PDF format

150

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120229

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information