Szczegóły obiektu: O realizacji przez zarząd drogi publicznej obowiązku usuwania padłych zwierzątw świetle ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach

PDF
Struktura
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności