Obiekt

Tytuł: Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej

Tytuł odmienny:

Centre for social services as an organisational form of prestative administration

Autor:

Miemiec, Marcin

ORCID:

0000-0002-9100-0895

Temat i słowa kluczowe:

public administration   prestative administration   social assistance   social security   social services   centre for social services   local community organiser  
administracja publiczna   administracja świadcząca   pomoc społeczna   zabezpieczenie społeczne   usługi społeczne   centrum usług społecznych   organizator społeczności lokalnej

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

The concept of a centre for social services was introduced into the legal framework pursuant to the act of 19th July 2019 on the provision of social services by a centre for social services. It is an organisational unit established voluntarily by a commune council, providing social services beyond social assistance, which were operated in the commune so far by various entities, asocial welfare centre in particular, and also taken over from a district on the basis of an agreement. As a rule, the centre is created by way of reorganising a communal social welfare centre, and provides services for one commune. The centre may also be established as anew organisational unit of one or several communes, appointed to render services in their territory. In this regard the act aims at creating order, as it refers to or indicates applicable legal regulations of other acts. The range of the tasks entrusted to the centre for social services also includes the coordination of social services provided by other entities in the territory where the centre operates. For that purpose the act introduces legal mechanisms which aim at exercising that function, such as social services programming or local community organisation planning in particular.  
Centrum usług społecznych wprowadzono do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Jest to jednostka organizacyjna tworzona fakultatywnie przez radę gminy, świadcząca usługi społeczne wykraczające poza zakres pomocy społecznej, wykonywane dotychczas w gminie przez różne podmioty, szczególnie przez ośrodek pomocy społecznej, a także przejęte od powiatu na podstawie porozumienia. Regułą jest tworzenie centrum przez przekształcenie gminnego ośrodka pomocy społecznej i świadczenie przez centrum usług na obszarze jednej gminy. Centrum może być także utworzone jako nowa jednostka organizacyjna gminy lub większej liczby gmin, powołana do świadczenia usług na tym terytorium. W tym zakresie ustawa ma charakter porządkujący, ponieważ nawiązuje bądź odsyła do obowiązującej regulacji prawnej innych ustaw. Do zakresu zadań centrum usług społecznych należy także koordynacja usług społecznych świadczonych przez inne podmioty na obszarze jego działania. W tym celu ustawa wprowadza mechanizmy prawne umożliwiające wykonywanie tej funkcji, szczególnie takie, jak programowanie usług społecznych czy planowanie organizowania społeczności lokalnej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110309

DOI:

10.19195/0137-1134.120.37

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 501-514

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

3 sie 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

93

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

93

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120228

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji