Object

Title: Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej

Alternative title:

Centre for social services as an organisational form of prestative administration

Creator:

Miemiec, Marcin

ORCID:

0000-0002-9100-0895

Subject and Keywords:

public administration   prestative administration   social assistance   social security   social services   centre for social services   local community organiser  
administracja publiczna   administracja świadcząca   pomoc społeczna   zabezpieczenie społeczne   usługi społeczne   centrum usług społecznych   organizator społeczności lokalnej

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The concept of a centre for social services was introduced into the legal framework pursuant to the act of 19th July 2019 on the provision of social services by a centre for social services. It is an organisational unit established voluntarily by a commune council, providing social services beyond social assistance, which were operated in the commune so far by various entities, asocial welfare centre in particular, and also taken over from a district on the basis of an agreement. As a rule, the centre is created by way of reorganising a communal social welfare centre, and provides services for one commune. The centre may also be established as anew organisational unit of one or several communes, appointed to render services in their territory. In this regard the act aims at creating order, as it refers to or indicates applicable legal regulations of other acts. The range of the tasks entrusted to the centre for social services also includes the coordination of social services provided by other entities in the territory where the centre operates. For that purpose the act introduces legal mechanisms which aim at exercising that function, such as social services programming or local community organisation planning in particular.  

Centrum usług społecznych wprowadzono do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Jest to jednostka organizacyjna tworzona fakultatywnie przez radę gminy, świadcząca usługi społeczne wykraczające poza zakres pomocy społecznej, wykonywane dotychczas w gminie przez różne podmioty, szczególnie przez ośrodek pomocy społecznej, a także przejęte od powiatu na podstawie porozumienia. Regułą jest tworzenie centrum przez przekształcenie gminnego ośrodka pomocy społecznej i świadczenie przez centrum usług na obszarze jednej gminy. Centrum może być także utworzone jako nowa jednostka organizacyjna gminy lub większej liczby gmin, powołana do świadczenia usług na tym terytorium. W tym zakresie ustawa ma charakter porządkujący, ponieważ nawiązuje bądź odsyła do obowiązującej regulacji prawnej innych ustaw. Do zakresu zadań centrum usług społecznych należy także koordynacja usług społecznych świadczonych przez inne podmioty na obszarze jego działania. W tym celu ustawa wprowadza mechanizmy prawne umożliwiające wykonywanie tej funkcji, szczególnie takie, jak programowanie usług społecznych czy planowanie organizowania społeczności lokalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110309   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.37

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 501-514

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

341

Number of object content views in PDF format

346

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120228

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information