Object

Title: Administracja wobec zmian klimatu (prolegomena)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja wobec zmian klimatu (prolegomena)

Alternative title:

Administration towards climate change (prolegomena)

Creator:

Chajbowicz, Andrzej

ORCID:

0000-0003-1863-1786

Subject and Keywords:

public administration   climate change   global warming   climate convention  
administracja publiczna   zmiany klimatu   globalne ocieplenie   konwencja klimatyczna

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Global warming is recognised as the biggest problem facing humanity in the 21st century. Legal rules aimed at counteracting the climate crisis or reducing its effect began to appear in the 1990s. This is related to the activities of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which led to the adoption in 1992 of the United Nations Framework Convention on Climate Change supplemented by the Kyoto accords. International, European, and national legal regulations aimed at climate protection imply a whole range of new tasks for public authorities. These rules also effect its structure and require the creation of new specialised bodies.  

Globalne ocieplenie jest uznawane za największy problem, przed którym stoi ludzkość w XXI wieku. Regulacje prawne mające na celu zapobieżenie kryzysowi klimatycznemu lub redukujące jego skutki zaczęły pojawiać się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Związane jest to z działalnością Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu (IPCC), która doprowadziła do przyjęcia w 1992 roku Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, uzupełnionej w 1997 roku przez protokół z Kioto. Międzynarodowe, europejskie i krajowe regulacje prawne mające na celu ochronę klimatu implikują cały szereg nowych zadań dla władz publicznych. Wpływają również na strukturę administracji publicznej, powodując konieczność tworzenia nowych, wyspecjalizowanych organów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110301   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.29

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 391-402

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

82

Number of object content views in PDF format

88

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120220

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Administracja wobec zmian klimatu (prolegomena) Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information