Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polskie „dzielnicowe” organy emancypacyjne u schyłku I wojny światowej i po jej zakończeniu

Alternative title:

Polish „district” emancipatory organs at the end of World War I and afterwards

Creator:

Cybulski, Bogdan

Subject and Keywords:

niepodległość   autonomia   emancypacja   władza lokalna   władza okupacyjna   organizacja państwa

Abstract:

Publikacja stanowi efekt wieloletnich badań autora poświęconych problematyce odbudowy polskiej państwowości w przełomowym okresie schyłku pierwszej wojny światowej i pierwszych latach po jej zakończeniu. Przedmiotem zainteresowań pisarza jest budowa struktur władz politycznych, administracyjnych, sądowych i wojskowych postępująca na obszarach zamieszkałych przez Polaków, które stanowiły niegdyś terytorium suwerennej Rzeczpospolitej. Autor umiejętnie akcentuje złożony charakter problematyki, zaangażowanie wielu środowisk oraz różnorodność form i celów działań, jakie podejmowane były w tym czasie przez polskich patriotów na ziemiach polskich, które przez ponad sto lat znajdowały się pod okupacyjną władzą Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. Celnie przedstawia autor specyfikę przedsięwzięć Polaków, implikowanych odmiennymi tradycjami i realnym charakterem rządów państw okupacyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)  
ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)  
ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.030

Language:

eng   pol

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego