Object

Title: Definiowanie mowy nienawiści w orzecznictwie sądów polskich w sprawach karnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Definiowanie mowy nienawiści w orzecznictwie sądów polskich w sprawach karnych

Alternative title:

Defining hate speech in the Polish Courts in penal cases

Creator:

Urbańczyk, Michał

ORCID:

0000-0003-4387-2848

Subject and Keywords:

hate speech   incitement to hatred   promotion of the totalitarian system   legal language   insulting   Nazi symbols   swastika  
mowa nienawiści   nawoływanie do nienawiści   propagowanie ustroju totalitarnego   język prawniczy   znieważenie   symbole nazistowskie   swastyka

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The aim of this article is to answer the question of how hate speech is defined in legal language. The analysis of selected decisions of the Supreme Court, Constitutional Tribunal and common courts issued in criminal cases serves the purpose of the above-mentioned task. In the criminal-law context, it is important to understand such phrases as “public promotion of a fascist or other totalitarian state system”, “public incitement to hatred on the grounds of national, ethnic, racial, religious, or atheistic differences” and “publicly insulting a group of people or an individual because of their national, ethnic, racial, religious, or atheistic affiliation” to define this phenomenon. Based on the above considerations, the manner of understanding and defining the speech of hatred applicable within the legal language will be indicated.  
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mowa nienawiści jest definiowana w języku prawniczym. Realizacji tego zadania służy analiza wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych, wydanych w sprawach karnych. W kontekście karnoprawnym do zdefiniowania omawianego zjawiska istotne jest zrozumienie takich zwrotów, jak „publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa”, „publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na ateizm” oraz „publiczne znieważenie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości”. Na podstawie zawartych w artykule rozważań wskazany zostanie sposób pojmowania i definiowania mowy nienawiści mający zastosowanie w języku prawniczym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109477

DOI:

10.19195/2300-7249.42.1.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3981, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 1, s. 79-100

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 21, 2021

In our library since:

Jul 13, 2020

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

25

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119419

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information