Object

Title: Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung

Alternative title:

Systematyzacja prawa socjalnego: podejścia i znaczenie

Creator:

Becker, Ulrich

Subject and Keywords:

prawo socjalne   świadczenia socjalne

Abstract:

W czasie trwających reform prawa społecznego systematyzacja tego prawa jest trudnym, ale zarazem ważnym zadaniem nauki prawa. Systematyzacja prawa socjalnego ma ważną rolę do ode­grania w procesie jego rozumienia oraz stosowania. Podejmując się systematyzacji prawa socjalne­go, należy uwzględnić cel świadczeń socjalnych, który stanowią: zapewnienie godziwych warun­ków życia, umożliwienie uczestnictwa wżyciu społecznym i zabezpieczanie przed zagrożeniami społecznymi. W zakresie szczegółowych rozważań nad systematyzacją prawa socjalnego za celowe uznano wyróżnienie zewnętrznych granic prawa socjalnego, tj. określenie specyficznych cech tego prawa, odróżniających je od innych gałęzi prawa. Następnie podkreślono zasadność przeprowadze­nia wewnętrznych podziałów w obrębie prawa socjalnego, z wyróżnieniem typów systemów świad­czeń socjalnych. W odniesieniu do systematyzacji wewnętrznej lub klasyfikacji możemy rozróżnić różne rodzaje systemów świadczeń socjalnych, zwłaszcza te finansowane ze składek oraz te, które są finansowane przez podatki. Realizacją świadczeń rządzą cztery ogólne zasady, oddające zarazem specyfikę prawa socjalnego: bezpieczeństwo/ochrona, solidarność, odpowiedzialność za siebie oraz skuteczność ochrony socjalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Babińska-Górecka, Renata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109246   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.109.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

ger

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3775. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2017, 109, s. 23-39

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 24, 2020

Number of object content hits:

142

Number of object content views in PDF format

146

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118870

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information