Obiekt

Tytuł: Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce

Tytuł odmienny:

Axiology and law of possessional transformations in economy

Autor:

Powałowski, Andrzej

Temat i słowa kluczowe:

possessional transformation   nationalization   reprivatization   municipalization   franchisement   privatization   public business  
przekształcenia własnościowe   nacjonalizacja   reprywatyzacja   komunalizacja   uwłaszczenie   prywatyzacja   interes publiczny

Opis:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstrakt:

The possessional transformations have mainly subjective character, depending first of all on “replacing” the definite subjects of right of property by other subjects. The forms of possessional transformations are nationalization and its consequences, and so to say reverse: reprivatization, affranchisement, municipalisation and privatization. Each of these forms is connected with undertaking legal and actual actions, the aim of which is the induction of suitable change of subject of the property right. The basis of these actions are acts of law with legal ranks introducing the obligation — being actualized in the course of a suitable procedure — taking over of the property right from the existing owner owners. In each case of performing the possessional transformation, formulated — in clear way or inferred — the premise or the aim of transformation, in peculiarity is then the public business which is given diverse content and the meaning. Not only however generally comprehended and not always identified public business is the premise of making of possessional transformations. The basis of those transformations are different kind of values of the character both legal and economic as well as social and as a consequence there were and still are different motives premise of their making.  
Przekształcenia własnościowe mają charakter głównie podmiotowy, polegają bowiem przede wszystkim na „zastępowaniu” określonych podmiotów prawa własności innymi. Przekształceniami własnościowych są nacjonalizacja i będące jej konsekwencją i niejako odwrotnością: reprywatyzacja, uwłaszczenie, komunalizacja i prywatyzacja. Każda z tych postaci wiąże się z podejmowaniem czynności prawnych i faktycznych, których celem jest wywołanie odpowiedniej zmiany podmiotu prawa własności. Podstawą tych działań są akty prawne rangi ustawy, wprowadzające obowiązek — aktualizowany w toku odpowiedniej procedury— przejęcia prawa własności od dotychczasowego właściciela (właścicieli). W każdym przypadku dokonania przekształcenia własnościowego formułowane są — w sposób wyraźny lub dorozumiany — przesłanki lub cel przekształcenia, w szczególności interes publiczny, któremu nadawane są zróżnicowana treść i znaczenie. Jednak nie tylko ogólnie pojmowany i nie zawsze wyraźnie określany interes publiczny jest przesłanką dokonywania przekształceń własnościowych. U podstaw owych przekształceń leżą też różnego rodzaju wartości zarówno o charakterze prawnym, jak i ekonomicznym i społecznym, a w konsekwencji rozmaite mogą być motywy (przesłanki) ich dokonywania.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109176

DOI:

10.19195/0137-1134.114.40

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 608-621

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

20 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

51

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

51

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118794

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji