Object

Title: Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej

Alternative title:

New procedures of public economic law. the problem of procedural guarantees for business entities

Creator:

Popowska, Bożena

ORCID:

0000-0002-7453-6129

Subject and Keywords:

public economic law   procedures   procedural guarantees  
publiczne prawo gospodarcze   procedury   gwarancje procesowe

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The basic subject of research within the article are new procedures, regulated by the provisions of public economic law, and the main purpose of the article is to determine their legal nature, with reference to the general administrative procedure. The procedures used in the sphere of the economy that regulate relations between public administration and entrepreneurs are very different. Some of them are based on the model of jurisdictional proceedings, regulated by the provisions of the Code of Administrative Procedure. Ther should also be distinguished proceedings whose main function is the implementation of specifi c public interests — these proceedings do not constitute a uniform category, and the relations between the public administration entity and the entrepreneur are regulated in different ways.  

Podstawowym przedmiotem badań niniejszego artykułu są nowe procedury unormowane przepisami publicznego prawa gospodarczego. Głównym celem opracowania jest określenie ich charakteru prawnego, z odniesieniem do ogólnego postępowania administracyjnego. Stosowane w sferze gospodarki procedury normujące relacje między administracją publiczną a przedsiębiorcami są bowiem bardzo różne. Część z nich opiera się na modelu postępowania jurysdykcyjnego, unormowanym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, aczkolwiek należy wyróżnić także postępowania, których podstawową funkcją jest realizacja określonych interesów (celów) publicznych — postępowania te nie stanowią jednolitej kategorii, a relacje między podmiotem administracji publicznej a przedsiębiorcą są w nich normowane w rozmaity sposób.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109175   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.39

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 593-608

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

390

Number of object content views in PDF format

396

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118793

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information