Object

Title: Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej

Alternative title:

The impact of new rules of the management of state property on the shape of the supervisory board and the board of the municipal company

Creator:

Stec, Mirosław

Subject and Keywords:

state property   municipal property   municipal economy   municipal company   supervisory board   board of directors  
mienie państwowe   mienie komunalne   gospodarka komunalna   spółka komunalna   rada nadzorcza   zarząd

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The act on the management of the state property adopted in 2016 significantly transformed the entire system of management of state property, including its functional and structural-organisational aspects. As part of this reform, some provisions of the municipal economy act were also amended, which is understandable given affiliation of both types of property state and municipal to one category of public property. This article answers the question — what are the consequences for the self-government sector and economic agents operating within it entrepreneurs acting on the basis of municipal property of the changes made relating to the status, composition, appointment and operation of the supervisory board and board of directors of municipal company.  

W ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, uchwalonej w 2016 roku, dokonano gruntowanego przekształcenia całego systemu gospodarowania mieniem państwowym, co objęło także jego aspekty funkcjonalne oraz strukturalno-organizacyjne. W ramach tej reformy znowelizowane zostały też niektóre przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, co jest zrozumiałe ze względu na przynależność obu rodzajów mienia (państwowe i komunalne) do jednej kategorii mienia publicznego. W niniejszym artykule została udzielona odpowiedź na pytanie: jakie konsekwencje dla sektora samorządowego i występujących w nim podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców działających na bazie własności komunalnej) niosą wprowadzone zmiany odnoszące się do statusu, składu, powoływania i funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109160   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.24

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 371-385

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

540

Number of object content views in PDF format

543

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118778

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information