Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacja społeczna jako strona postępowania w sprawie odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt

Alternative title:

Social organization as a party to proceedings on taking an animal away under article 73 of the Polish Animal Protection Act

Creator:

Ostojski, Przemysław

ORCID:

0000-0001-6552-8162

Subject and Keywords:

postępowanie administracyjne   organizacja społeczna   strona postępowania administracyjnego   uczestnik na prawach strony   ochrona zwierząt   odebranie zwierzęcia

Abstract:

Artykuł dotyczy weryfikacji tezy, że organizacji społecznej, której przedstawiciel dokonał odebrania zwierzęcia w trybie interwencyjnym, przysługuje status strony w następczym postępowaniu w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Przyznanie organizacji społecznej, która dokonała odebrania zwierzęcia na tej podstawie, statusu strony umożliwia obronę jej uzasadnionych interesów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Wynik tych postępowań przekłada się na zaistnienie albo niezaistnienie odpowiedzialności organizacji społecznej za powstałe szkody — materialne i niematerialne — w związku z odebraniem zwierzęcia. Sposób rozstrzygnięcia sprawy odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 u.o.z. przekłada się w sposób bezpośredni na kwestię rozliczenia kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 73-85

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm