Obiekt

Tytuł: Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych

Tytuł odmienny:

Differentiation of the part of wages allocated to social security contributions

Autor:

Pacud, Radosław

ORCID:

0000-0002-6573-0245

Temat i słowa kluczowe:

employment contracts   behaviour of the parties of the contract   avoidance of the contributions   reaction of the state  
umowy zatrudnienia   zachowania stron   unikanie składek   reakcja państwa

Abstrakt:

The article is concerned with the legal conditions and economic effects of the behaviour of the addressees of the law which leads to the determination of different proportions of social contributions to the total employment wage. The conducted research points to the differences between the normative interest rates of social insurance contributions and the real part of wages set aside for social insurance contributions. The differentiation of the part of the wage earmarked for contributions is, on the one hand, the result of the implementation of legal norms and, on the other hand, the consequence of the decisions of the insured persons, which together should be the subject of legal assessment and the basis for choosing the optimal policy directions of social insurance law. The findings also have wider implications — the principle of differentiation in social security law has so far been only applied to the differentiation of the entitlement to benefits, but it should also be applied to the different contribution obligations.  
Przedmiotem artykułu są prawne uwarunkowania oraz konsekwencje ekonomiczne zachowań adresatów prawa, które prowadzą do ustalania zróżnicowanych proporcji składek do całości płacy związanej z zatrudnieniem. Przeprowadzone badania wskazują na różnice pomiędzy normatywną wysokością stawek procentowych składek na ubezpieczenia społeczne a realną częścią płac przeznaczanych na składki ubezpieczeń społecznych. Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki jest, z jednej strony, skutkiem realizacji norm prawnych, a z drugiej — następstwem wyborów ubezpieczonych, co powinno być przedmiotem oceny prawnej i podstawą wyboru optymalnych kierunków polityki prawa ubezpieczeń społecznych. Ustalenia mają także szersze implikacje — zasada dyferencjacji w prawie ubezpieczeń społecznych była dotychczas odnoszona do zróżnicowania uprawnień do świadczeń, mimo że powinna być również odnoszona do zróżnicowanych obowiązków składkowych

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108973

DOI:

10.19195/0137-1134.117.6

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 61-78

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

13 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

30

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

31

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118666

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji