Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Creator:

Jaworska, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-0018-2775

Subject and Keywords:

zatrudnienie   spółdzielnia socjalna   ekonomia społeczna   prawo pracy   prawo spółdzielcze

Abstract:

Spółdzielnia socjalna jest dość specyficznym podmiotem funkcjonującym na rynku pracy. Jej podstawowym zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa jej członków, a nie działalność zarobkowa. Ustawodawca ograniczył krąg osób, które mogą być założycielami, a następnie członkami spółdzielni. Jednocześnie członkowie muszą pozostawać ze spółdzielnią w więzi prawnej. Preferowaną podstawą zatrudnienia jest spółdzielcza umowa o pracę, jednak dopuszczalne jest pod pewnymi warunkami powierzenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na tym gruncie pojawia się problem faktycznej możliwości realizacji celów spółdzielni socjalnej oraz składu jej organów w zakresie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. Wskazane kwestie skłaniają do podjęcia rozważań nad zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.117.3

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 29-36

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii