Object

Title: Umowa o pomocy przy zbiorach — nowa podstawa prawna zatrudnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Umowa o pomocy przy zbiorach — nowa podstawa prawna zatrudnienia

Alternative title:

The harvest help contract — a new legal basis of employment

Creator:

Florczak, Izabela

ORCID:

0000-0003-3167-3382

Subject and Keywords:

harvest help contract   farmer’s assistant   disintegration of labour protection   civil law employment  
zatrudnienie przy zbiorach   pomocnik rolnika   dezintegracja ochrony pracy   zatrudnienie cywilnoprawne

Abstract:

The labour market policy that has been developed in previous years seems to promote employment based on the labour law relationship over civil law employment. The exact opposite direction is set out by the introduction of the harvest help contract. The rationality of its introduction into the legal system is explained by economic reasons — the need to help farmers with jobs which are characterized by increased seasonal intensity. Therefore, it is important to discuss the scope of its application both in terms of subject and object matter and the conditions under which farmers’ helpers should provide their work. Their differentiation of the working conditions in comparison to other employed persons should be rationally justified by axiological reasons.  

Kreowana od lat polityka rynku pracy zdaje się mieć na względzie promowanie zatrudnienia pracowniczego ponad zatrudnienie cywilnoprawne. Dokładnie odwrotny kierunek wyznacza umowa o pomocy przy zbiorach. Racjonalność jej wprowadzenia do systemu prawnego tłumaczona jest względami ekonomicznymi — koniecznością pomocy rolnikom przy pracach cechujących się wzmożoną intensywnością sezonową. Istotne jest zatem omówienie zakresu jej stosowania (zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak i podmiotowym) oraz warunków, w jakich pracę mają świadczyć pomocnicy rolników. Ich zróżnicowanie względem warunków pracy innych osób zatrudnionych powinno być racjonalnie uzasadnione poprzez aksjologiczne umotywowanie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108969   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 21-28

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

112

Number of object content views in PDF format

115

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118662

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information