Object

Title: Zatrudnienie za pośrednictwem platformy internetowej jako przejaw „uberyzacji” pracy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zatrudnienie za pośrednictwem platformy internetowej jako przejaw „uberyzacji” pracy

Alternative title:

Platform work as a sign of the “uberization” of work

Creator:

Bakalarz, Tomasz

ORCID:

0000-0002-7499-1260

Subject and Keywords:

Uberization   new forms of employment   labour law   sharing economy  
uberyzacja   nowe formy zatrudnienia   prawo pracy   ekonomia współdzielenia

Abstract:

The sharing economy has left a strong mark on the modern labour market. One of the popular forms of earning in the sharing economy is crowd employment. In the present paper the author analyzes a tripartite relationship between the crowdsourcer, crowdsourcing platforms and a crowdworker. The author is looking for legal models describing the particular relationships. He is considering whether the nature of employment can be attributed to them. The paper is of a reporting nature. The legal assessment refers to Polish law.  

Nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne, takie jak ekonomia współdzielenia, mają realny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy. Od kilku lat jedną z popularnych form zarobkowania staje się świadczenie usług w ramach platform cyfrowych. Ta swoista aktywność ma z założenia charakter doraźny. Jednakże w praktyce wzrasta odsetek osób, dla których ta praca staje się zasadniczą formą aktywności zarobkowej, której można przypisać cechy zatrudnienia. W prezentowanym artykule autor prowadzi rozważania na temat wzajemnych relacji między użytkownikami platformy a jej operatorem, poszukując normatywnych wzorców opisujących tę innowacyjną formę zatrudnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108968   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 9-20

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

265

Number of object content views in PDF format

274

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118661

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information