Obiekt

Tytuł: Rada Sądownictwa na Łotwie

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rada Sądownictwa na Łotwie

Tytuł odmienny:

The Judicial Council in Latvia

Autor:

Wygoda, Krzysztof   Abu Gholeh, Magdalena

ORCID:

0000-0002-0997-5512   0000-0003-0354-7581

Temat i słowa kluczowe:

Latvia   Judicial Council   judicial power   judge, authority   constitution  
Łotwa   Rada Sądownictwa   władza sądownicza   sędzia   władza   konstytucja

Opis:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstrakt:

The Latvian Judicial Council Tieslietu padome is a central non-constitutional body of the state, functionally connected with the judiciary. It consists not only of judges but also representatives of the legal professions and representatives of other authorities i.e. the Minister of Justice tieslietu ministrs, the Prosecutor General ģenerālprokurors, the Chairman of the Parliamentary Legal Committee Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs or their deputies. The mixed composition of the Council does not disqualify it as an independent body that can potentially eff ectively perform tasks related to the protection of the independence of the courts and the independence of the judiciary. The Latvian Judicial Council is, however, a body with a very wide spectrum of activity, which, although it does not follow directly from the constitution Satversme, allows it to freely exercise not only its applicant both in relation to Saeima and the Constitutional Tribunal and opinion-making but also decision-making functions on conceptual issues and organisational judiciary and matters related to the career path of judges. The statutory nature of competences allows for their scope to be shaped quite freely, giving the possibility of adapting the Council’s tasks to the changing needs of the state — which of course can be seen as an advantage as well as a disadvantage of the Tieslietu padome model.  
Łotewska Rada Sądownictwa (Tieslietu padome) jest centralnym pozakonstytucyjnym organem państwa powiązanym funkcjonalnie z władzą sądowniczą. W jej skład wchodzą nie tylko sędziowie, lecz także przedstawiciele zawodów prawniczych oraz przedstawiciele innych władz, czyli Minister Sprawiedliwości (tieslietu ministrs), Prokurator Generalny (ģenerālprokurors), przewodniczący Sejmowej Komisji Prawnej (Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs) lub wskazani przez nich zastępcy. Mieszany skład Rady nie dyskwalifikuje jej jako ciała niezależnego, mogącego potencjalnie skutecznie realizować zadania związane z ochroną niezawisłości sądów i niezależności władzy sądowniczej. Łotewska Rada Sądownictwa jest jednak organem o bardzo szerokim spektrum działania, który choć nie wynika bezpośrednio z konstytucji (Satversme), pozwala jej swobodnie realizować nie tylko kompetencje wnioskodawcze (zarówno w relacji z Saeima, jak i TK) i opiniodawcze, lecz także decyzyjne (w kwestiach koncepcyjnych i organizacyjnych sądownictwa oraz sprawach związanych ze ścieżką kariery sędziów). Ustawowy charakter kompetencji pozwala dość swobodnie kształtować ich zakres, dając możliwość dostosowywania zadań Rady do zmieniających się potrzeb państwa, co oczywiście można postrzegać jako zaletę, ale i wadę modelu funkcjonowania Tieslietu padome

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108942

DOI:

10.19195/0137-1134.119.10

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 103-111

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

10 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

20

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

20

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118622

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Rada Sądownictwa na Łotwie 24 lis 2021

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji