Object

Title: Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 March 2017, III CZP 110/16 – Commentary ; Dopuszczalność zawarcia umowy zrzeczenia się zachowku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17.3.2017 r., III CZP 110/16

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 March 2017, III CZP 110/16 – Commentary  
Dopuszczalność zawarcia umowy zrzeczenia się zachowku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17.3.2017 r., III CZP 110/16

Alternative title:

Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 March 2017, III CZP 110/16 – Commentary

Creator:

Tułak, Norbert

ORCID:

0000-0001-9213-4505

Subject and Keywords:

inheritance law   waiver of succession   waiver of legitime   legitime   inheritance contracts  
prawo spadkowe   zrzeczenie się dziedziczenia   zrzeczenie się prawa do zachowku   zachowek   umowy dotyczące spadku

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The Supreme Court in the resolution of 17.3.2017 ruled that it is permissible to conclude an agreement on a waiver of legitime, indicating as the basis of Article 1048 of the Civil Code. The position of the Supreme Court presented in the ruling should be considered incorrect. This is justified by the significant doubts appearing, especially in the context of the regulation contained in Article 1047 Civil Code. The reference to the inferential directive and the maiori ad minus should be regarded as unfounded, as is the application of the rule that is unknown to the law, in the case of which 'what is not expressly prohibited is allowed'. The view that the exclusion of the admissibility of concluding renegotiation agreements restricts the principle of freedom of testing is irrelevant. Finally, the issue of legal consequences caused by the conclusion of the agreement on waiving the right to a reserved portion of a third party, which the Supreme Court omits in its ruling, raises doubts.  

Sąd Najwyższy w uchwale z 17.3.2017 r. orzekł o dopuszczalności zawierania umów o zrzeczeniu się prawa do zachowku, wskazując jako podstawę art. 1048 k.c. Stanowisko Sądu Najwyższego przedstawione w orzeczeniu należy uznać za nieprawidłowe. Jest to uzasadnione pojawiającymi się wątpliwościami, zwłaszcza w kontekście przepisu zawartego w art. 1047 k.c. zakazującego zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. Odniesienie do dyrektywy inferencyjnej a maiori ad minus należy uznać za bezzasadne, podobnie jak zastosowanie nieznanej prawu spadkowemu zasady, wobec której: „dozwolone jest to, co nie jest wyraźnie zakazane”. Pogląd, aby wyłączenie dopuszczalności zawierania umów o zrzeczenie się prawa do zachowku ograniczało zasadę swobody testowania, należy uznać za nietrafny. Wreszcie wątpliwości budzi kwestia skutków prawnych, jakie wywołuje zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku wobec osób trzecich, którą w glosowanej uchwale Sąd Najwyższy pomija.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109100   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.219.228

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

125

Number of object content views in PDF format

130

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118463

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information