Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezpieczeństwo kobiet w Afganistanie — analiza skuteczności gwarancji prawnych wprowadzanych po 2001 roku

Creator:

Sadowa, Katarzyna

Subject and Keywords:

Afganistan   prawa człowieka   prawa kobiet   islam   baad   baadal   zbrodnie „honorowe”   przemoc wobec kobiet

Abstract:

Aktualna sytuacja kobiet w Afganistanie daleka jest od stabilizacji. Poza problemem naruszania jednej z podstawowych zasad zagwarantowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (przyjętej przez władze Afganistanu), jaką jest zasada równości płci, na terenie Afganistanu nieustannie odnotowywane są przypadki okrutnych praktyk przemocy wobec kobiet. Wśród nich wymienić można takie zjawiska, jak: baad, baadal, tzw. zbrodnie honorowe, samopodpalenia kobiet czy wtórną wiktymizację ofiar. Autorka poddaje analizie wymienione praktyki, ukazując ich aktualną skalę, oraz dotychczasowe regulacje prawne mające ograniczyć wymienione przestępstwa. W efekcie dokonanych analiz autorka wskazuje na nieskuteczność podejmowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji kobiet w Afganistanie, a co za tym idzie — na konieczność ich zintensyfikowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 17 (2015), s. 131-147

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg