Object

Title: Protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka: doktryna marginesu swobody uznania i zasada subsydiarności w kontekście reformy ETPCz

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka: doktryna marginesu swobody uznania i zasada subsydiarności w kontekście reformy ETPCz

Alternative title:

Protocol 15 to the European Convention on Human Rights: The margin of appreciation doctrine and the principle of subsidiarity in the context of the reform of the ECHR

Creator:

Kotuła, Zuzanna

Subject and Keywords:

margin of appreciation   principle of subsidiarity   European Convention on Human Rights   Protocol 15  
margines uznania   zasada subsydiarności   Protokół 15   Konwencja o ochronie praw człowieka

Abstract:

The article is aimed at a preliminary assessment of the changes to be introduced to the European Convention on Human Rights by Protocol 15. This assessment is preceded by a brief characteristics of the margin of appreciation doctrine and of the principle of subsidiarity, as well as by areport on the preparation of this Protocol. The author refers the position of non-governmental organizations, quoting the arguments for and against the reform which are the most frequent in the discussion on the Protocol. Finally, the author attempts to assess whether or not the change will eliminate malfunctions within the European system of human rights protection resulting from the application of the margin of appreciation doctrine.  

Artykuł ma na celu wstępną ocenę zmian, które mają zostać wprowadzone do europejskiej konwencji praw człowieka przez Protokół 15. Ocenę tę poprzedza krótka charakterystyka doktryny marginesu uznania i zasady subsydiarności oraz omówienie przebiegu prac nad Protokołem. Autorka referuje stanowiska organizacji pozarządowych, przytaczając argumenty za reformą i przeciwko niej, które najczęściej pojawiają się w dyskusji na temat Protokołu. Wreszcie Autorka podejmuje próbę oceny, czy przyjęte zmiany usuną nieprawidłowości funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka wynikające, zdaniem niektórych, ze stosowania doktryny marginesu oceny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108696   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 17 (2015), s. 85-98

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 18, 2023

In our library since:

May 22, 2020

Number of object content hits:

83

Number of object content views in PDF format

96

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118329

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information