Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Krytyka konkordatu z 10 lutego 1925 r. w poglądach kardynała Adama Stefana Sapiehy

Alternative title:

Criticism of the Concordat of 10 February 1925 in the views of Cardinal Adam Stefan Sapieha

Creator:

Kępa, Mateusz

Subject and Keywords:

Konkordat z 1925 r.   Sapieha, Adam Stefan (1867-1951)   Kościół rzymskokatolicki   Polska   Stolica Apostolska   II Rzeczpospolita Polska

Abstract:

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie poglądów metropolity krakowskiego, Księcia Adama Stefana Sapiehy na temat konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w dniu 10 lutego 1925 r. Temat owej pracy wskazuje na krytyczne ujęcie tej kwestii. Krakowski biskup już od samego początku negocjacji pomiędzy Polską a Watykanem przejawiał negatywne stanowisko. Przez cały okres swojej posługi duszpasterskiej był on zwolennikiem rozdziału państwa i kościoła, a działalność tych instytucji miała regulować konstytucja lub, w szczególnych wypadkach, specjalne umowy międzynarodowe. Wyrażał on sprzeciw wobec obowiązku składania przez duchowieństwo przysięgi wobec państwa oraz zbyt małego wpływu kościoła na wychowanie młodzieży szkolnej. Były to poglądy mniejszościowe, choć nieodosobnione. Krytyczne stanowisko reprezentowane przez Adama Stefana Sapiehę wobec konkordatu z 1925 r., zarówno w trakcie przygotowań, przyjęcia, jak i ratyfikowania, oparte było przede wszystkim na stosunku biskupa do miejsca kościoła w państwie oraz sprawowania przezeń jego społecznej i zbawczej misji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol   eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 137-149

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg