Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawa Trynkiewicza a ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami — na marginesie rozważań o karze śmierci

Creator:

Debita, Magdalena

Subject and Keywords:

Trynkiewicz, Marcin   ustawa o groźnych przestępcach   kara śmierci   izolacja groźnego przestępcy   prawo karne

Abstract:

Celem ogólnym niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z karą śmierci. Wpracy przedstawiono wybrane akty prawa międzynarodowego dotyczące tej kwestii. Artykuł koncentruje się na historycznym polskim porządku prawnym dotyczącym orzekania, a także stosowania kary śmierci. Sens istnienia kary śmierci w doktrynie prawa karnego rozważany jest od dawna. Analizowana jest funkcja wprowadzenia tej kary, jej skuteczność, rzetelność czy resocjalizacja bądź orzekanie innej kary. W Polce kara śmierci nie jest wykonywana od 1988 r. Ostatni wyrok wykonano w 1979 r., natomiast ustawodawca z kodeksu karnego wykreślił tę karę w 1997 r. W omawianej kwestii warto odnieść się do danych liczbowych: 1) 96 państw zniosło karę śmierci za wszystkie przestępstwa; 2) 9 państw zniosło karę śmierci za wszystkie przestępstwa (wyjątek — przestępstwa popełnianie w stanie wojny); 3) 34 państwa w ciągu ostatniego dziesięciolecia wykreśliły karę śmierci ze swoich kodeksów karnych lub przestały ją stosować w praktyce; 4) 139państw w regulacjach prawnych nie uwzględniło kary śmierci albo kara ta nie jest stosowana; 5) 58 państw nadal utrzymuje karę śmierci w swoim prawodawstwie; 6) w Chinach kara śmierci może być orzekana za 55 rodzajów przestępstw; 7) w 2010 r. co najmniej 17 833 osoby żyły z wyrokiem śmierci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 53-67

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg