Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego

Alternative title:

Customer relationship management in investment fund portfolio companies

Creator:

Kardela, Magdalena

Subject and Keywords:

marketing transakcyjny   koncepcja produkcyjna   koncepcja sprzedaży   orientacja marketingowa   orientacja relacyjna   orientacja na wartość klienta   zintegrowana komunikacja z klientami

Abstract:

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie problematyki związanej z zarządzaniem relacjami z klientem w nawiązaniu do zmian zachodzących we współczesnej przestrzeni gospodarczej. Zatem analiza zasadza się na zdefiniowaniu działań podejmowanych w strategiach przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem form komunikacji służących aktywizowaniu nabywców. Ponadto zwrócono uwagę na kształtowanie szczególnych relacji z klientem, które stanowią podstawę do optymalizacji zdefiniowanych procesów biznesowych w związku z wymogiem efektywnego zarządzania kosztami w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, co jest kompatybilne z obecnym trendem rynkowym, który podkreśla wagę pozyskania, przetwarzania i aktualizowania informacji o zachowaniach i preferencjach nabywców. Zatem posiadanie wiedzy o klientach oraz odpowiednie nią zarządzanie współcześnie determinuje osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w otoczeniu przez organizacje.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 175-191

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg