Object

Title: Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej art. 8 k.p.a. oraz zasady informowania art. 9 k.p.a.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej art. 8 k.p.a. oraz zasady informowania art. 9 k.p.a.

Alternative title:

The principle of conducting administrative proceedings in a trustworthy way and the principle of informing articles 8 and 9 of the Code of Administrative Proceedings

Creator:

Flisek, Karol

Subject and Keywords:

principle of waking trust   principle of informing   administrative proceedings   general principles   citizens’ guarantees  
zasada budzenia zaufania   zasada informowania   postępowanie administracyjne   zasady ogólne   gwarancje obywatelskie

Abstract:

The text familiarises the practical adoption of the principle of conducting administrative proceedings in a trustworthy way and the principle of informing. Both general principles, established by the Code of Administrative Proceedings are crucial when it comes to the rights of citizen before the imperiously acting public authority. The article presents the content of both principles, turning attention to the inaccuracies risen during the interpretation of both provisions. Next, the text analyses the guarantees of these principles not only from the Code’s perspective. Basing on the judicature and doctrinal views the article shows the minor principles of administrative proceedings, which can be interpreted from the contents of articles 8 and 9 of the Code.  

Tekst przybliża praktyczne zastosowanie zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej oraz zasady informowania. Obie zasady ogólne, ustanowione w kodeksie postępowania administracyjnego, mają bowiem kluczowe znaczenie z perspektywy praw obywatela przed władczo działającym organem administracji publicznej. Artykuł przedstawia treść obu zasad, wskazując na nieścisłości powstałe przy wykładni obu przepisów. Następnie analizuje gwarancje przedmiotowych zasad nie tylko z perspektywy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Opierając się na orzecznictwie i poglądach doktryny, artykuł przedstawia pomniejsze zasady postępowania administracyjnego, które można wyinterpretować z treści odpowiednio art. 8 i 9 k.p.a.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108646   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 11-23

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

May 4, 2023

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

64

Number of object content views in PDF format

71

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118264

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information