Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ antropologii na naukę prawa

Creator:

Daniel, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-3167-0966

Subject and Keywords:

antropologia   nauka   prawo   antropologia prawna

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

Niniejszy artykuł przedstawia wpływ antropologii na naukę prawa, która jest dyscypliną podlegającą stałym przemianom. Zdefiniowane zostały kluczowe takie pojęcia, jak: nauka, szkoła naukowa, antropologia. Przedstawiono ewolucję powstania antropologii oraz jej kształtowanie się w Polsce w ciągu lat. W tym celu powołano się na trzy najważniejsze nurty uprawiania antropologii, a mianowicie szkoły lwowską, krakowską i paryską. Antropologia jest powiązana z wieloma dziedzinami nauki, a od lat czterdziestych–pięćdziesiątych zaczęto również łączyć ją z prawem. Co prawda antropologia prawna jest stosunkowo nową dyscypliną, lecz nie należy bagatelizować jej znaczenia w nauce prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.21

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 287-296

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg