Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii

Creator:

Domagała, Sebastian

ORCID:

0000-0003-2149-7530

Subject and Keywords:

Rumunia   mechanizm podzielonej płatności   podatek VAT   podatek od wartości dodanej   rachunek bankowy

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest analiza ustanawiająca przepisy mające na celu mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii. W artykule zdefiniowano pojęcie mechanizmu podzielonej płatności na podstawie stanowisk organów podatkowych. Badaniu poddano również wprowadzenie do rumuńskiego prawa podatkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.17

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 235-245

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg