Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakter prawny zobowiązania awalisty — przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Creator:

Wszołek, Roksana

ORCID:

0000-0001-5988-2210

Subject and Keywords:

zobowiązanie awalisty   awal   weksel

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

Niniejszy artykuł stanowi przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w przedmiocie kształtowania przez niego charakteru zobowiązania poręczyciela wekslowego. Ustawowa regulacja tej instytucji nie jest wyczerpująca, więc wymaga doprecyzowania przez doktrynę i judykaturę. Publikacja jest deliberowaniem nad typowymi cechymi zobowiązania awalisty jakimi są: abstrakcyjność, solidarność, nieodwołalność, akcesoryjność formalna, samodzielność i bezwarunkowość oraz scharakteryzowano je pokrótce w oparciu o tezy i uzasadnienia Sądu Najwyższego oraz literaturę. Autorka wyraża ponadto swoją opinię na temat słuszności pewnych wniosków SN, odnosząc się do nich aprobująco bądź krytycznie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 113-123

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg