Object

Title: Badanie przez sąd z urzędu skuteczności powołania się na właściwość miejsca płatności weksla — uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2017, III CZP 42/17

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Badanie przez sąd z urzędu skuteczności powołania się na właściwość miejsca płatności weksla — uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2017, III CZP 42/17

Alternative title:

Ex officio examination the effectiveness of invoking the jurisdiction of the court arising from the place of payment of a promissory note — comments on the margin of the Supreme Coutr’s resolution dated 19 October 2017, III czp 42/17

Creator:

Jadłowski, Przemysław

ORCID:

0000-0003-2256-4096

Subject and Keywords:

jurisdiction of the court   promissory note   consumer   unfair terms  
właściwość sądu   weksel   konsument   niedozwolone postanowienia umowne

Abstract:

The article is about the relation between the obligation of ex officio examination of unfair terms in consumer contracts, including determining the jurisdiction of the court, and the nature of promissory law. The author will consider whether the domicile clause included in the promissory note issued by the consumer or defined in the promissory note agreement may constitute an unfair term in a consumer contract. It will be necessary to assess the character of promisory notes and terms contained. The consequence of the unilateral nature of issuing a promissory note is a denial of the right to examine the abusiveness of the terms contained in the fully completed promissory note. The possibility of examining the unfair character of the domicile clause exists, however, in the case of a blank promissory note, since it may not concern the promissory note itself, but the terms of the promissory note agreement.  

Przedmiotem rozważań jest relacja obowiązku badania przez sąd abuzywności postanowień umowy zawartej przez konsumenta, w tym postanowień określających właściwość sądu z charakterem i istotą prawa wekslowego. Autor rozważa, czy klauzula domicylu zawarta na wystawionym przez konsumenta wekslu lub określona w porozumieniu wekslowym może stanowić niedozwolone postanowienie umowne. W tym celu konieczne będzie dokonanie oceny klauzul zawartych na wekslu, a co za tym idzie samego stosunku wekslowego. Konsekwencją przyjęcia jednostronnego charakteru wystawienia weksla jest odmówienie sądom uprawnienia do badania abuzywności klauzul zamieszczonych w wekslu zupełnym. Możliwość badania niedozwolonego charakteru klauzuli domicylu istnieje jednak wtedy, gdy przedmiotem postępowania jest roszczenie z weksla in blanco, albowiem dokonana kontrola będzie dotyczyć nie samego weksla, lecz postanowień porozumienia wekslowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109010   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 29-40

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

253

Number of object content views in PDF format

260

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118675

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information