Object

Title: Legal and formal analysis of chosen provisions of Directive 2009/30/EC and of the Act of 25 August 2006 on the fuel quality monitoring and control system

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal and formal analysis of chosen provisions of Directive 2009/30/EC and of the Act of 25 August 2006 on the fuel quality monitoring and control system

Alternative title:

Analiza prawna i formalna wybranych przepisów dyrektywy 2009/30/WE i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw

Creator:

Gadzicka, Weronika

ORCID:

0000-0002-9068-9723

Subject and Keywords:

National Reduction Target   greenhouse gas emission reduction   energy   energy companies  
Narodowy Cel Redukcyjny   redukcja emisji gazów cieplarnianych   spółki energetyczne   energia

Abstract:

The Directive 2009/30/EC and the Polish Act on the fuel quality monitoring and control system imposes a duty on the entities fulfilling the National Reduction Target NRT to reduce the emission of greenhouse gases to 6%. The reduction target of at least 6% can not be spread over the entire fuel market. It applies to every entity implementing the NRT separately. Member States, as well as the fuel market, are not responsible for not achieving the reduction target. This responsibility is limited to individual business entities implementing the NRT and concerns the fulfillment of the reduction target and the providing of the report on the implementation of the reduction target. It is necessary to carry out technical and economic analyses, the subject of which should be to answer the question of whether the entities realising the NRT are able to predict the potential amount of the fine that may be imposed on them based on art. 35c section 3 of the Act.  

Dyrektywa 2009/30/WE oraz ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw nakładają na podmioty spełniające Narodowy Cel Redukcyjny obowiązek obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 6%. Cel redukcji wynoszący co najmniej 6% nie może być rozłożony na cały rynek paliw — dotyczy to każdego podmiotu wdrażającego NCR oddzielnie. Państwa członkowskie, jak też rynek paliw, nie ponoszą odpowiedzialności w wypadku nieosiągnięcia tegoż celu redukcyjnego. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do poszczególnych podmiotów gospodarczych realizujących NCR i dotyczy realizacji celu redukcyjnego oraz dostarczenia sprawozdania z realizacji NCR. Konieczne jest przeprowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych, których przedmiotem powinno być udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy podmioty realizujące NRT są w stanie przewidzieć potencjalną kwotę grzywny, jaka może zostać na nie nałożona na podstawie art. 35c ust. 3 ustawy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108497   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 171-181

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

31

Number of object content views in PDF format

36

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117854

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information