Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polityka społeczna i rozwój społeczny specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu. Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej w Hongkongu (cz. 1)

Alternative title:

Social policy and social development of the Hong Kong Special Administrative Region. Concepts and rules for the organization of social welfare in Hong Kong (Part 1)

Creator:

Koćwin, Julitta

ORCID:

0000-0002-1128-3830

Subject and Keywords:

polityka społeczna   świadczenia pomocy społecznej   Hongkong (Chiny)

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

Celem badań był opis aktualnego modelu polityki społecznej Hongkongu oraz wskazanie specyficznych czynników, które ukształtowały jego rozwój. Należy do nich doktryna konfucjanizmu oparta na założeniu postrzegania względnego ubóstwa i luki dochodowej części społeczeństwa jako koniecznego zła wynikającego z braku motywacji do pracy, która zapewnia dobrobyt. W modelu tym nie ma powszechnego w Europie „rozdawnictwa socjalnego”, stąd wypływa często jego krytyka ze strony zwolenników „państwa dobrobytu”. Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowano w dwóch częściach: Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej Hongkongu (cz. 1) oraz Pomoc finansowa z opieki społecznej — programy socjalne, czyli ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, edukacji i zabezpieczenia społecznego. Wykazano w niej, że rząd Hongkongu podejmuje wiele działań, które odgrywają ważną rolę w promowaniu rozwoju społecznego, a jego zaangażowanie determinowane jest złożoną interakcją sił politycznych, społecznych i gospodarczych. Prezentowane badania oparte zostały na kwerendzie materiałów źródłowych rządu Hongkongu oraz pogłębionych wywiadach indywidualnych z jego mieszkańcami. Do weryfikacji wyników badań zastosowano metodę pogłębionego wywiadu indywidualnego (IDI), celem uzyskania szczegółowych opinii i informacji od wybranych mieszkańców Hongkongu na temat oceny i funkcjonowania systemu polityki społecznej oraz formułowanych wniosków. Przeprowadzono je w marcu i kwietniu 2019 roku z przedstawicielami mieszkańców i biznesmenów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.15

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 209-237

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg