Obiekt

Tytuł: O problemie kumulacji procesowych ról świadka i biegłego. Analiza instytucji świadka-eksperta w świetle noweli procedury cywilnej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

O problemie kumulacji procesowych ról świadka i biegłego. Analiza instytucji świadka-eksperta w świetle noweli procedury cywilnej

Tytuł odmienny:

On the problem of the cumulation of expert and witness’ proceeding roles. An analysis of the witness-expert institution in the light of the amendment to the civil procedure

Autor:

Kluska, Paulina

Temat i słowa kluczowe:

witness   expert   witness-expert   cumulation of process roles   evidences   simplified procedure   amendment   specialist news   expert opinion   private opinion   impartiality of the court expert   guarantees of process reliability  
świadek   biegły   świadek-ekspert   kumulacja ról procesowych   dowód (prawo karne)   postępowanie uproszczone   nowelizacja   wiadomości specjalne   opinia biegłego   opinia prywatna   bezstronność biegłego sądowego   gwarancje rzetelności procesu

Abstrakt:

This study raises the controversial issue of cumulation of procedural roles of a witness and an expert against the background of the amendment to the Code of Civil Procedure of July 4, 2019 (Journal of Laws of 2019, item 1469). Reflections on these issues began with the presentation of the views of doctrine and case-law developed on the basis of hitherto procedural reality. Subsequently, attention was devoted to regulations concerning a witness-expert and private experts in force in the legal orders of foreign countries. In addition, a new solution was analyzed both in the light of a completely different regulation of evidence from an expert opinion in simplified proceedings, as well as general provisions regulating evidence law. The perception of real threats related to the granting of the status of expert witness to the experts selected by the party, primarily from the point of view of the guarantee of the fairness of the trial (so far also signaled in the literature on the subject) was the reason to assess the legislator’s actions and to formulate postulates de lege ferenda.  
Niniejsze opracowanie porusza kontrowersyjne zagadnienie kumulacji procesowych ról świadka oraz biegłego na tle noweli Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). Rozważania nad przedmiotową problematyką rozpoczęto od zaprezentowania wypracowanych na gruncie dotychczasowej rzeczywistości procesowej poglądów doktryny oraz orzecznictwa. W dalszej kolejności poświęcono uwagę uregulowaniom dotyczącym świadka-biegłego oraz prywatnych ekspertów obowiązującym w porządkach prawnych państw obcych. Ponadto poddano analizie nowe rozwiązanie zarówno w świetle zupełnie odmiennej regulacji dowodu z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym, jak i ogólnych przepisów normujących prawo dowodowe. Dostrzeżenie realnych zagrożeń wiążących się z nadaniem statusu biegłego sądowego wybranym przez stronę rzeczoznawcom, przede wszystkim z punktu widzenia gwarancji rzetelności procesu (sygnalizowanych dotychczas również w literaturze przedmiotu), stanowiło asumpt do dokonania oceny działań prawodawcy, a także sformułowania postulatów de lege ferenda.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108439

DOI:

10.34616/23.20.011

Język:

eng   pol

Powiązanie:

(E-Monografie ; nr 162)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

11 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

559

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

573

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117278

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji