Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym

Alternative title:

Totalitarianism and its Derivations in Social Sciences and in the Language of the Law and in the Juristic Language

Creator:

Izdebski, Hubert

Subject and Keywords:

totalitaryzm   komunizm   stalinizm   posttotalitaryzm   autorytaryzm

Description:

Artykuły dedykowane Profesor Marii Zmierczak z okazji jubileuszu 70. urodzin

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661  
ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.38.4.3

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3778, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2016, 38, nr 4, s. 31-44

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg