Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

‘Expulsion’ in German historical policy — consequences for Polish-German relations

Creator:

Bojenko-Izdebska, Ewa

Subject and Keywords:

wydalenia   uchodźcy   przymusowa migracja   przemieszczenie   pojednanie   niemiecka polityka historyczna   pamięć narodowa   stosunki polsko-niemieckie

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Sondel-Cedarmas,Joanna. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661  
ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.40.3.3

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, no 3866, Studia na Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2018, 40, nr 3, s.11-22

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg