Object

Title: The problems of psychosocial functioning and professional support of children from internally displaced families in Ukraine ; Problemy funkcjonowania psychospołecznego i profesjonalnego wsparcia dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The problems of psychosocial functioning and professional support of children from internally displaced families in Ukraine  
Problemy funkcjonowania psychospołecznego i profesjonalnego wsparcia dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie

Creator:

Yaroshenko, Alla   Andruszkiewicz, Fabian

ORCID:

0000-0001-5318-3793

Subject and Keywords:

internally displaced persons   internally displaced children   psychological assistance   post-traumatic team   rehabilitation   education  
osoby wewnętrznie przesiedlone   dzieci wewnętrznie przesiedlone   zespół pourazowy   pomoc psychologiczna   rehabilitacja   edukacja

Abstract:

The paper presents dilemmas concerning children from families of immigrants in Ukraine, where the main problem is the aspect of psychosocial functioning in the environment. The directions of actions aimed at stimulating the child’s development by providing psychological help in educational institutions or social service centres for the family, children and youth were described, as well as directions of support for raising a child in the family environment. The shortcomings and advantages of these projects are presented, both at the state and local levels. It was postulated to create a program presenting solutions to the main problems of displaced children and to create a unified institution that would only deal with issues of child migrants and the provision of social services to solve problems related to the socialization and education of children. This task should be a priority objective of Ukrainian state policy.  

W pracy ukazano dylematy dotyczące dzieci pochodzących z rodzin imigrantów domowych na Ukrainie, których głównym problemem jest aspekt psychospołecznego funkcjonowania w środowisku. Opisano kierunki działań mające na celu stymulowanie rozwoju dziecka poprzez udzielanie pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych lub ośrodkach usług socjalnych dla rodziny, dzieci i młodzieży, a także ukazano kierunki wsparcia wychowywania dziecka w środowisku rodzinnym. Przedstawiono niedociągnięcia i zalety tych przedsięwzięć, zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalnym. Postulowano o stworzenie programu przedstawiającego rozwiązania głównych problemów dzieci przesiedleńców oraz utworzenie jednolitej instytucji, która będzie zajmować się wyłącznie kwestiami migrantów dziecięcych i świadczeniem usług socjalnych w celu rozwiązania problemów związanych z socjalizacją i edukacją dzieci. Zadanie to winno być priorytetowym celem polityki państwa ukraińskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107115   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2019.1.31.40

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 21, 2020

Number of object content hits:

139

Number of object content views in PDF format

146

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115812

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information