Object

Title: Succession management of a natural person’s enterprise in Poland. Outline of the regulation ; Succession management of a natural person’s enterprise in Poland. Outline of the regulation

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Succession management of a natural person’s enterprise in Poland. Outline of the regulation

Alternative title:

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w Polsce. Zarys regulacji

Creator:

Blicharz, Rafał

ORCID:

0000-0002-3826-519X

Subject and Keywords:

enterprise   entrepreneur   inheritance   management   natural persons   succession  
przedsiębiorstwo   przedsiębiorca   sukcesja   dziedzictwo   dziedziczenia   osoba fizyczna

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The subject of the article is a newly established in the Polish legal system institution of the succession management board of a natural person's enterprise. The article presents individual components of this institution, starting from the appointment of a succession manager, the legal and business requirements imposed on him, through his legal relationships with heirs entitled to inherit the enterprise after the deceased entrepreneur and the legal relationships that occur between the succession manager and business partners, consumers and employees of the existing enterprise, to the issues related to the legal and administrative consequences of the succession of the enterprise. The article ends with comments devoted to a specific situation in which the enterprise is run as a part of a civil partnership of partners who are natural persons. Issues related to the loss of authorization to perform the function of a manager and the expiry of the succession board together with the evaluation of the functioning of the regulations close the structure of the article  

Przedmiotem artykułu jest nowo utworzona w polskim systemie prawnym instytucja zarządu spadkowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej. W artykule przedstawiono poszczególne elementy składowe tej instytucji, począwszy od powołania zarządcy spadku, nałożone na niego wymogi prawne i ekonomiczne, poprzez stosunki prawne ze spadkobiercami uprawnionymi do dziedziczenia przedsiębiorstwa po zmarłym przedsiębiorcy oraz stosunki prawne zachodzące pomiędzy zarządcą spadku a partnerami biznesowymi, konsumentami i pracownikami istniejącego przedsiębiorstwa, aż po kwestie związane z prawnymi i administracyjnymi skutkami sukcesji przedsiębiorstwa. Artykuł, choć nie rozwija zagadnienia, to jednak wskazuje na szczególną sytuację przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki. Kwestie związane z utratą uprawnień do pełnienia funkcji zarządcy i wygaśnięciem zarządu spadkowego wraz z oceną funkcjonowania przepisów zamykają strukturę artykułu. Artykuł ma charakter opisowy i jego głównym celem jest przedstawienie czytelnikom obcojęzycznym przedmiotowej konstrukcji prawnej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107058   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.137.148

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

161

Number of object content views in PDF format

181

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115624

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information