Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Succession management of a natural person’s enterprise in Poland. Outline of the regulation

Alternative title:

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w Polsce. Zarys regulacji

Creator:

Blicharz, Rafał

ORCID:

0000-0002-3826-519X

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo   przedsiębiorca   sukcesja   dziedzictwo   dziedziczenia   osoba fizyczna

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest nowo utworzona w polskim systemie prawnym instytucja zarządu spadkowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej. W artykule przedstawiono poszczególne elementy składowe tej instytucji, począwszy od powołania zarządcy spadku, nałożone na niego wymogi prawne i ekonomiczne, poprzez stosunki prawne ze spadkobiercami uprawnionymi do dziedziczenia przedsiębiorstwa po zmarłym przedsiębiorcy oraz stosunki prawne zachodzące pomiędzy zarządcą spadku a partnerami biznesowymi, konsumentami i pracownikami istniejącego przedsiębiorstwa, aż po kwestie związane z prawnymi i administracyjnymi skutkami sukcesji przedsiębiorstwa. Artykuł, choć nie rozwija zagadnienia, to jednak wskazuje na szczególną sytuację przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki. Kwestie związane z utratą uprawnień do pełnienia funkcji zarządcy i wygaśnięciem zarządu spadkowego wraz z oceną funkcjonowania przepisów zamykają strukturę artykułu. Artykuł ma charakter opisowy i jego głównym celem jest przedstawienie czytelnikom obcojęzycznym przedmiotowej konstrukcji prawnej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.137.148

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK