Obiekt

Tytuł: Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem internetowych kantorów walutowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Legal issues associated with functioning of online monetary agencies

Autor:

Kowalewska, Ewa

ORCID:

0000-0001-8167-6579

Opis:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstrakt:

Pojawienie się w 2010 r. walutowych kantorów internetowych od samego początku wywoływało sporo emocji. Wątpliwości, jakie zrodziły się wraz z nowym obszarem działalności gospodarczej, oscylowały wokół zagadnienia legalności tej działalności i jej kontroli. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim wskazanie podstawowych problemów, jakie wiążą się z funkcjonowaniem walutowych kantorów internetowych, a także określenie głównych kierunków zmian, jakie w tym zakresie powinny być dokonane w ustawodawstwie. Analizie poddano obowiązujące ustawodawstwo, przede wszystkim ustawę Prawo dewizowe oraz ustawę o usługach płatniczych, a także projekt planowanych zmian w prawie dewizowym. W opracowaniu uwzględniono także dane zawarte w wystąpieniach pokontrolnych i raportach Najwyższej Izby Kontroli oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Artykuł przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 1 listopada 2018 r.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma ; czasopisma online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107071 ; ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.2.80.97

Język:

pol

Powiązanie:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2019, s. 80-97

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Ma odniesienie w:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-06-15

Data dodania obiektu:

2020-02-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

487

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

568

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112251

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji