Object

Title: Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem internetowych kantorów walutowych

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Legal issues associated with functioning of online monetary agencies

Creator:

Kowalewska, Ewa

ORCID:

0000-0001-8167-6579

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Pojawienie się w 2010 r. walutowych kantorów internetowych od samego początku wywoływało sporo emocji. Wątpliwości, jakie zrodziły się wraz z nowym obszarem działalności gospodarczej, oscylowały wokół zagadnienia legalności tej działalności i jej kontroli. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim wskazanie podstawowych problemów, jakie wiążą się z funkcjonowaniem walutowych kantorów internetowych, a także określenie głównych kierunków zmian, jakie w tym zakresie powinny być dokonane w ustawodawstwie. Analizie poddano obowiązujące ustawodawstwo, przede wszystkim ustawę Prawo dewizowe oraz ustawę o usługach płatniczych, a także projekt planowanych zmian w prawie dewizowym. W opracowaniu uwzględniono także dane zawarte w wystąpieniach pokontrolnych i raportach Najwyższej Izby Kontroli oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Artykuł przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 1 listopada 2018 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma ; czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107071 ; ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.2.80.97

Language:

pol ; eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2019, s. 80-97

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

270

Number of object content views in PDF format

351

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112251

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information