Object

Title: Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym – wybrane zagadnienia

Alternative title:

The role of excise duty in economic growth – selected issues

Creator:

Drozdek, Adam

ORCID:

0000-0002-0942-3347

Subject and Keywords:

excise duty   tax rate   taxable income   European Union  
podatek akcyzowy   stawka podatkowa   dochody podatkowe   Unia Europejska

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Nowadays, taxation of excise goods has deep economic justification. This is due to the fact that excise duty consists in taxation of goods that on the one hand are consumer goods (e.g. cigarettes, fuel), but on the other hand, the state strives to limit their consumption (e.g. alcohol). As the basic fiscal instrument used by the state, it has a decisive impact on economic growth, and thus, plays an important role in everyday life of every person who is planning his/her economic activity on the market. Excise duty is, first and foremost, a convenient source of budget revenues. Heavy taxation on excise goods in many cases translates into increased tax revenues, which has its economic justification resulting from a lack of substitutes of excise goods. The aim of this article is to depict selected issues regarding the effect of excise duty on Poland’s economic growth. Taxable revenues from excise duty compared to other indirect taxes have been presented, and the basic properties of excise duty used by legislators to stimulate economic growth have been characterised  

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych posiada w dzisiejszych czasach duże uzasadnienie ekonomiczne, gdyż ze specyfiki podatku wynika, że polega on na opodatkowaniu dóbr, które z jednej strony są dobrami powszechnego spożycia (np. papierosy, paliwo), a z drugiej strony państwo dąży do ograniczenia ich konsumpcji (np. alkohol). Jako podstawowy instrument fiskalny stosowany przez państwo posiada decydujący wpływ na rozwój gospodarki, odgrywając w ten sposób ważną rolę w życiu codziennym każdej osoby, która planuje swoją aktywność gospodarczą na rynku. Podatek akcyzowy jest przede wszystkim wygodnym źródłem dochodów budżetowych. Wysokie opodatkowanie wyrobów akcyzowych przekłada się w wielu przypadkach na wzrost dochodów podatkowych, co ma swoje ekonomiczne uzasadnienie wynikające z braku substytutów wyrobów akcyzowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień roli podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym Polski. W opracowaniu przedstawione zostały dochody podatkowe uzyskiwane z podatku akcyzowego na tle innych podatków pośrednich oraz scharakteryzowane zostały podstawowe cechy podatku akcyzowego, które wykorzystywane są przez ustawodawcę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107068   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.2.26.43

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2019, s. 26-43

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

1 337

Number of object content views in PDF format

1380

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112243

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information