Object

Title: Żywność genetycznie modyfikowana na świecie – zagrożenia czy korzyści

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Żywność genetycznie modyfikowana na świecie – zagrożenia czy korzyści

Alternative title:

Genetically modified food in the world – threats or benefits

Creator:

Korbutowicz, Teresa

ORCID:

0000-0003-0422-8814

Subject and Keywords:

genetically modified food   safety of transgenic organisms   commercialization of GM organisms  
żywność genetycznie modyfikowana   bezpieczeństwo organizmów transgenicznych   komercjalizacja organizmów GM

Abstract:

For more than twenty years, the area of transgenic crops and the production of genetically modified food in the developing countries of Asia, South America and Africa (Argentina, Brazil, India, China, Paraguay, Pakistan, South Africa, Uruguay) and in the industrialized countries, USA, Canada, Australia, Spain and Portugal have been growing. There are new varieties of genetically modified plants, e.g. soy, maize, potato, rice, canola, cotton, which have different characteristics. The placing on the market of GMOs requires complying with the conditions set by international organizations and individual countries. There are opposing positions regarding the impact of transgenic organisms on the environment, life and health of people. This is due to the unpredictable effects of the introduction of GMOs and hence there is a belief in the positive impacts and benefits of genetic modifications as well as the conviction of a serious threat from such organisms. The decisive factors in the resolution of these controversies are reliably carried out and long-term scientific research and their results  

Od ponad dwudziestu lat zwiększa się obszar upraw transgenicznych i wytwarzanie żywności genetycznie modyfikowanej w krajach rozwijających się Azji, Ameryki Południowej i Afryki (Argentynie, Brazylii, Indiach, Chinach, Paragwaju, Pakistanie, RPA, Urugwaju) i w krajach uprzemysłowionych (USA, Kanadzie i Australii, Hiszpanii, Portugalii). Pojawiają się nowe odmiany modyfikowanych genetycznie roślin, np. soja, kukurydza, ziemniak, ryż, rzepak, goździki, bawełna, które posiadają różne cechy. Żywność GM najczęściej definiowana jest jako produkty spożywcze zawierające organizmy genetycznie modyfikowane, a jej wprowadzenie do obrotu wymaga spełnienia warunków, ustalonych przez organizacje międzynarodowe i poszczególne kraje. Uwolnienie GMO do środowiska jest odmiennie oceniane i budzi kontrowersje. Istnieją przeciwstawne stanowiska co do oddziaływania organizmów transgenicznych na środowisko, życie i zdrowie ludzi. Wynika to z niedających się przewidzieć skutków wprowadzenia GMO i stąd istnieje przekonanie o pozytywnym oddziaływaniu i korzyściach wynikających z modyfikacji genetycznych, jak i przekonanie o poważnym zagrożeniu ze strony takich organizmów. Decydujące znaczenia przy rozstrzygnięciu tych kontrowersji mają rzetelnie przeprowadzone i długotrwałe badania naukowe oraz ich wyniki

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99741   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.117

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

7 342

Number of object content views in PDF format

7818

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107910

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information