Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Styl życia wellness a zachowania osób starszych na rynku usług prozdrowotnych

Alternative title:

Wellness lifestyle and behaviour of the elderly in health services marker

Creator:

Dąbrowska, Anna ; Janoś-Kresło, Mirosława ; Lubowiecki-Vikuk, Adrian

ORCID:

0000-0003-1406-5510 ; 0000-0002-3739-9620 ; 0000-0001-9672-9514

Subject and Keywords:

osoby starsze ; usługi prozdrowotne ; usługi medyczne ; fitness ; turystyka zdrowotna ; rekreacja

Abstract:

Celem opracowania jest identyfikacja zachowań osób starszych na rynku usług prozdrowotnych, w tym turystyki zdrowotnej, rekreacji, medycyny kosmetycznej oraz preferowanych przez nich sposobów zmniejszania masy ciała. Badania zachowań osób starszych na rynku usług prozdrowotnych zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety na próbie ogólnopolskiej (N=508) techniką CAWI. Z kolei problem nadmiernej masy ciała, w tym otyłości osób starszych (N=284) mieszkających w Świętochłowicach (województwo śląskie) i ich zainteresowania metodami na jej zmniejszenie badano przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Z usług turystyki zdrowotnej korzysta niewielki odsetek badanych. Główne powody to: brak potrzeby, niezadowalająca sytuacja materialna, niekorzystna sytuacja rodzinna, zły stan zdrowia oraz inne, m.in. opieka nad wnukami, długi czas oczekiwania na finansowanie z NFZ, brak znajomości oferty tego rodzaju lub styl życia domatora. Respondentów z Świętochłowic w znacznym stopniu charakteryzowała nieprawidłowa masa ciała, przy czym zdecydowana większość z nich (69%) miała nadwagę lub otyłość. Ponad 41% ankietowanych osób w celu zmniejszenia masy ciała rozważa w przyszłości podejmowanie aktywności fizycznej i konsumpcję usług fitness, w drugiej kolejności usługi dietetyka (40,5%), a następnie suplementy diety na odchudzanie (39,1%). Wyniki badań wskazują, że trudno jest mówić o prowadzeniu stylu życia wellness wśród osób starszych. Rodzący się trend zapewne ma szansę na rozwój, pozyskiwanie coraz większego grona zwolenników, ale to będą determinować kompetencje osób starszych, chęć zrobienia czegoś dla siebie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red. ; Szalonka, Katarzyna. Red. ; Waniowski, Paweł. Rec. ; Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-83-0 (druk) ; ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.111

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style ┼╝ycia

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm