PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wielki projekt małych krajów. Od Międzymorza do Trójmorza w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości

Creator:

Maciej Mróz

Subject and Keywords:

Trójmorze ; regionalizm ; polityka zagraniczna Polski ; Unia Europejska ; Europa Środkowa i Wschodnia ; Bałkany Zachodnie ; energetyka ; komunikacja

Abstract:

W odróżnieniu od dawnego Międzymorza, współczesne Trójmorze to projekt konsolidacji wokół konkretnych zagadnień i problemów, głównie natury infrastrukturalnej. Jednakże w jego wizji, realizowanej przez obóz rządzący w Polsce, istotne znaczenie posiada także wymiar stricte polityczny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, wspomagany przez ośrodek prezydencki, usiłuje zdyskontować Trójmorze, jako nowy instrument polityki zagranicznej, przedstawiając go jako projekt koalicji regionalnej pod egidą Polski, powstałej w opozycji do europejskiego mainstreamu. Rzeczywiste zainteresowanie Trójmorzem, poza Polską, wykazuje jedynie Chorwacja, jak również w pewnej mierze Estonia. Jednak dla Warszawy to potencjalne przywództwo w bloku małych państw ma stanowić swoistą rekompensatę za straconą szansę bycia w centrum decyzyjnym Unii Europejskiej. Doświadczenia z nowymi forami współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej nie napawają optymizmem. Region staje się swoistym ekspertem od kształtowania kolejnych płaszczyzn współpracy, pozbawionych odpowiedniego potencjału, dysfunkcyjnych instytucjonalnie i pozbawionych woli działania, czego przykładem w ostatnim czasie stała się m. in. Grupa Wyszehradzka

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017/2018

Resource Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Is part of:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1 (5) 2017/2018

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

em