Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przyczyny i charakter nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 1928 r. w początkach Polski Ludowej (1944-1950)

Creator:

Pasek, Andrzej

ORCID:

0000-0001-9468-5204

Subject and Keywords:

okres międzywojenny ; Polska Ludowa ; kodeks postępowania karnego ; reforma procedury karnej ; nowelizacja

Abstract:

W opracowaniu omówiono propozycje zmian w procedurze karnej, oparte na nich prace nad jej reformą oraz zakres nowelizacji kodeksu w latach 1944-1950. Wykazano, że wprowadzone do kodeksu z 1928 r. zmiany skutkowały stworzeniem nowego modelu procesu karnego w porównaniu ze stanem prawnym ukształtowanym w okresie międzywojennym. Ważnym elementem nowelizacji kodeksu było wykorzystanie przepisów proceduralnych zawartych w specjalnych aktach prawa karnego materialnego z lat 1944-1946. W konsekwencji unormowania dotyczące uprzednio postępowania w sprawach szczególnych typów przestępstw, w ramach nowelizacji kodeksu z 1928 r. zyskały walor powszechnie obowiązujący. Podkreślono także polityczny aspekt fundamentalnych zmian w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. Celem zasadniczej nowelizacji kodeksu w pierwej dekadzie Polski Ludowej było bowiem nie tylko zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu karnego, ale przede wszystkim zabezpieczenie kształtującego się w tym okresie nowego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red. ; Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-75-5 (druk) ; ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.106

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm