Object

Title: Przyczyny i charakter nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 1928 r. w początkach Polski Ludowej (1944-1950)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przyczyny i charakter nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 1928 r. w początkach Polski Ludowej (1944-1950)

Creator:

Pasek, Andrzej

ORCID:

0000-0001-9468-5204

Subject and Keywords:

okres międzywojenny   Polska Ludowa   kodeks postępowania karnego   reforma procedury karnej   nowelizacja

Abstract:

W opracowaniu omówiono propozycje zmian w procedurze karnej, oparte na nich prace nad jej reformą oraz zakres nowelizacji kodeksu w latach 1944-1950. Wykazano, że wprowadzone do kodeksu z 1928 r. zmiany skutkowały stworzeniem nowego modelu procesu karnego w porównaniu ze stanem prawnym ukształtowanym w okresie międzywojennym. Ważnym elementem nowelizacji kodeksu było wykorzystanie przepisów proceduralnych zawartych w specjalnych aktach prawa karnego materialnego z lat 1944-1946. W konsekwencji unormowania dotyczące uprzednio postępowania w sprawach szczególnych typów przestępstw, w ramach nowelizacji kodeksu z 1928 r. zyskały walor powszechnie obowiązujący. Podkreślono także polityczny aspekt fundamentalnych zmian w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. Celem zasadniczej nowelizacji kodeksu w pierwej dekadzie Polski Ludowej było bowiem nie tylko zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu karnego, ale przede wszystkim zabezpieczenie kształtującego się w tym okresie nowego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97404   ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.106

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 4, 2019

Number of object content hits:

884

Number of object content views in PDF format

924

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104565

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information