Object

Title: Prawo prywatne międzydzielnicowe z 1926 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo prywatne międzydzielnicowe z 1926 r.

Creator:

Górnicki, Leonard

ORCID:

0000-0002-5770-1073

Subject and Keywords:

prawo prywatne międzydzielnicowe   stan przejściowy w prawie cywilnym   kodyfikacja prawa prywatnego   Komisja Kodyfikacyjna II Rzeczypospolitej Polskiej

Abstract:

W opracowaniu podjęta jest problematyka prawa międzydzielnicowego prywatnego, zwanego też interlokalnym, międzylokalnym, międzyterytorialnym (le droit interprovincial privé, das interterritoriale, in¬terlokale lub interprovinziale Privatrecht), które kształtowało się niejako w obrębie prawa prywat¬nego międzynarodowego i stanowiło jego część składową czy też było na nim wzorowane. Po zaborcach Polska odziedziczyła taki model, w którym prawo międzydzielnicowe uregulowane było fragmentarycznie w prawie międzynarodowym pry¬watnym. Przepisy przedmiotowych ustaw, różne i sprzeczne zresztą, pełniły tym samym dwie funkcje, po pierwsze określały właściwość prawa dla pry¬watnych stosunków międzynarodowych, i po drugie, określały właściwość prawa dla międzydzielnicowych stosunków prawnych, tj. dla stosunków występujących tylko na obszarze Polski, ale wychodzących poza sferę jednej dzielnicy, tak jakby Polska stanowiła tylko związek państw, określonych granicami dzielnic.Autor przedstawia słabo rozpoznane w nauce wątki dziejów prac nad ustawą z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych (Dz. U. RP nr 101, poz. 580) i jej dalszych losów, a także naświetla przyjętą w niej koncepcję jurydyczną oraz poddaje analizie najważniejsze zawarte w niej regulacje prawne. Daje on odpowiedź na pytanie badawcze, w jaki sposób ustawodawca polski w II RP uregulował stan przejściowy w związku z obowiązywaniem na terytorium państwa w poszczególnych jego obszarach, zwanych byłymi dzielnicami, odmiennych przepisów prawnych w zakresie prawa cywilnego materialnego.Autor szczegółowo dowodzi, że ustawodawca polski stworzył wzorowe rozwiązanie w zakresie uregulowania prawa prywatnego międzydzielnicowego. Przyjął on koncepcję zamieszczenia tych kwestii w odrębnej ustawie, dla której paradygmat stanowiło prawo prywatne międzynarodowe, odrzucając tym samym dawniejszą metodę fragmentarycznego rozstrzygania konfliktów praw międzydzielnicowych, w ustawach odnoszących się do prawa prywatnego międzynarodowego, którymi były zazwyczaj kodeksy cywilne. Ustawodawca wprowadził w życie kodyfikację nowoczesną, opartą na najlepszych osiągnięciach nauki polskiej i zagranicznej i na konwencjach międzynarodowych. W praktyce dobrze spełniała ona postawione przed nią cele

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red.   Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:97402   ISBN 978-83-66066-75-5 (druk)   ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.19.104

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 4, 2019

Number of object content hits:

1 019

Number of object content views in PDF format

1114

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104562

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Prawo prywatne międzydzielnicowe z 1926 r. Jan 27, 2023

This page uses 'cookies'. More information