Obiekt

Tytuł: Skutki prawne i ekonomiczne tzw. ustawy Wilczka w trzydziestolecie jej uchwalenia

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Skutki prawne i ekonomiczne tzw. ustawy Wilczka w trzydziestolecie jej uchwalenia

Tytuł odmienny:

Legal and economic effects of the so-called Wilczak's Act on the 30th anniversary of its adoption

Autor:

Skibicki, Rafał

Temat i słowa kluczowe:

economic activity   entrepreneurship   economic effects   economic reforms   statute – entrepreneurs’ right  
działalność gospodarcza   przedsiębiorczość   skutki ekonomiczne   reforma gospodarcza   ustawa – prawo przedsiębiorców

Opis:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstrakt:

30 years ago, on 23th December 1988, the PRL parliament passed the most liberal statute during communism time, the act on economic activity, commonly known as the Wilczek Act. It was written only on 5 pages, had 54 articles and contained only 11 concessions. It introduced exceptional, even for the present times, principles of starting and running a business on an equal footing (Article 1 of the Act) and the principle that what is not a prohibited law is allowed (Article 4 of the Act). The Act had essentially two objectives. Firstly it was to eliminate the absurdities and wastes of the socialist economy, and secondly to facilitate the process of adapting the communists elites to the future conditions of existence in capitalist reality. In the introduction of the paper, I discuss the purpose and ideas behind the so-called “Wilczek’s Act.” Then I go through to discuss its individual provisions. Subsequently, I analyse its political and economic effects. In the summary I make final evaluation of the act and to assess whether it would be possible to implement it nowadays  
30 lat temu dnia 23 grudnia 1988 r. sejm PRL uchwalił najbardziej liberalną ustawę czasu komunizmu, czyli ustawę o działalności gospodarczej, zwaną potocznie ustawą Wilczka. Mieściła się ona na zaledwie 5 stronach, liczyła 54 artykuły oraz zawierała jedynie 11 koncesji. Wprowadziła ona wyjątkowe, nawet jak na obecne czasy, zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na równych prawach (art. 1 ustawy) oraz zasadę stanowiącą, że to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (art. 4). Ustawa posiadała zasadniczo dwa cele. Po pierwsze miała ona pomóc w wyeliminowaniu absurdów i marnotrawstwa socjalistycznej gospodarki, a po drugie miała ułatwić proces adaptacji dotychczasowych elit władzy do przyszłych warunków egzystencji w kapitalistycznej rzeczywistości. We wstępie artykułu omawiam cel i idee jakie stały za tzw. „ustawą Wilczka”. Następnie przechodzę do omówienia jej poszczególnych postanowień. Kolejno dokonuję analizy jej skutków polityczno-ekonomicznych, by w podsumowaniu dokonać końcowej oceny ustawy oraz dokonać oceny czy możliwe byłoby jej wdrożenie w obecnych czasach

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108830

DOI:

10.34616/wse.2019.13.469.489

Język:

eng   pol

Powiązanie:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 469-489

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

28 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 572

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1582

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104458

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji