Object

Title: Prawne uwarunkowania funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne uwarunkowania funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Alternative title:

Legal conditions for the functioning of the Regulatory Commission for the assets of the Evangelical-Augsburg Church

Creator:

Rozczyński, Beniamin

Subject and Keywords:

regulatory proceedings   regulatory committee   reprivatization   public administration body  
postępowanie regulacyjne   komisja regulacyjna   reprywatyzacja   organ administracji publicznej

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The author of the article conducts the problems of reprivatization and the functioning of the Regulatory Commission for the property of the Evangelical-Augsburg Church. To this end, the author discusses the existing concepts related to the adoption of a comprehensive reprivatisation act and the assumptions that should guide it. In addition, it examines the legal basis for the creation of the Regulatory Committee and the legal nature of its decisions. Decisions of the Regulatory Commission designated to conduct regulatory proceedings and of the common courts, which have a significant impact on the reclamation of the property of the Evangelical-Augsburg Church, are also cited  

Autor w prezentowanym artykule przybliża problematykę reprywatyzacji oraz funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. mienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W tym celu Autor omawia dotychczasowe koncepcje związane z podjęciem kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej oraz założenie jakie powinny jej przyświecać. Ponadto analizuje podstawę prawną powstania Komisji regulacyjnej oraz charakter prawny wydawanych przez nią orzeczeń. Przytoczone zostają również orzeczenia wyznaczonej do prowadzenia postępowania regulacyjnego Komisji regulacyjnej, a także sądów powszechnych i administracyjnych, które mają istotny wpływ na rewindykację mienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108818   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.269.286

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 269-286

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

195

Number of object content views in PDF format

205

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104420

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information