Object

Title: Opłaty publiczne jako dodatkowe źródło finansowania ochrony zdrowia w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opłaty publiczne jako dodatkowe źródło finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Alternative title:

Public fees as an additional source of financing health care in Poland

Creator:

Lenio, Paweł

Subject and Keywords:

healthcare   public fees  
ochrona zdrowia   opłaty publiczne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The article discusses the matter of introducing public fees as an additional source of financing health care in Poland. In the article general characteristics of the institution of fees in the system of public levies and the model of health care in Poland, including the principles of its financing, were introduced. It was also established whether there is a possibility to introduce a new source of financing in the form of public fees into the Polish health care system, taking legislative solutions functioning in European Union countries and requirements of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland into account  

Artykuł porusza problematykę wprowadzenia opłat publicznych jako dodatkowego źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu dokonano ogólnej charakterystyki instytucji opłat publicznych w systemie danin publicznych oraz modelu ochrony zdrowiaw Polsce, w tym zasad jego finansowania. Ustalono również, czy istnieje możliwość wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia nowego źródła finansowania w postaci opłat publicznych, uwzględniając przy tym rozwiązania legislacyjne funkcjonujące w państwach Unii Europejskiejoraz wymogi stawiane przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95966   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2018, s. 27-46

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

432

Number of object content views in PDF format

474

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103268

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information